Draft-Process Safety

process safety @ HuntsmanNaar aanleiding van grote incidenten en rampen (elders) is onderzocht hoe we de veiligheid op bepaalde locaties (kantoren) verder kunnen borgen en de risico’s kunnen reduceren. Huntsman heeft daartoe wereldwijd gelijkgestelde Process Safety-procedures en Key Performance Indicatoren (KPI’s) opgesteld. In deze Process Safety-procedures worden gedetailleerde methodes aangegeven hoe er onder andere moet worden omgegaan met wijzigingen in procesvoering, risicoanalyse van de toegepaste processen en organisatiewijzigingen en voorschriften voor garanderen van mechanische-, elektrische-, proces- en instrumentele integriteit. Deze indicatoren geven de Huntsman Holland organisatie en hoger management een overzicht van de status en mogelijke proces gerelateerde risico’s voor de installaties. In 2008 is een start gemaakt met het introduceren van de deels vernieuwde en deels nieuwe procedures en KPI’s en met inventariseren van de verschillen tussen de huidige toegepaste procedures en methodes bij Huntsman Holland en de wereldwijd gelijkgestelde Process Safety-procedures.

Meer informatie over Process Safety wereldwijd is te vinden op de website van het centre of chemical process safety.

Back