NEWS
Informatieavond vervoer gevaarlijke stoffen

KLIK HIER VOOR DE PDF-VERSIE VAN DE UITNODIGING

 

Samen veilig werken en wonenHet haven en industriegebied genereert veel transport van goederen over de weg, water en het spoor. De ligging van Rozenburg te midden van dit gebied, maakt dat het vervoer van goederen, met name het vervoer van gevaarlijke stoffen een belangrijk actueel onderwerp is.

Als inwoner van Rozenburg heeft u recht op een veilige leefomgeving. In de regelgeving zijn veiligheidseisen gesteld aan de transportroutes van gevaarlijke stoffen. Maar alle voorzorgsmaatregelen sluiten een calamiteit bij het vervoer van gevaarlijke stoffen niet uit. In het geval van een calamiteit bij het vervoer van gevaarlijke stoffen hebben bestuurders een essentiële rol. Daarnaast hebben vervoerders verantwoordelijkheden voor het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen. Te midden van alle transportbewegingen is voor Rozenburg communicatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen essentieel. De klankbordgroep is zich daarvan bewust en richt zich dit jaar met de themabijeenkomst op het onderwerp ‘Transport: vervoer gevaarlijke stoffen’. Graag nodigen wij u uit om mee te praten over een veilige leefomgeving in relatie tot het vervoer van gevaarlijke stoffen in ons gebied. Wij hebben voor deze avond interessante sprekers uitgenodigd om de onderwerp toe te lichten. De avond wordt gepresenteerd door mevrouw Suzanne Mulder (bekend van RTV Rijnmond).

 

De themabijeenkomst vindt plaats op maandag 25 november 2013 in de raadszaal van het deelgemeentehuis aan de Jan van Goyenstraat 1 in Rozenbur g.

Wilt u meedenken en mee discussiëren? Meld u dan vóór 22 november 2013 aan bij de deelgemeente Rozenburg per e-mail: klankbordgroeprozenburg@rotterdam.nl. U kunt zich ook opgeven via telefoonnummer 0181 488800. Gezien de verwachte belangstelling en beperkte ruimte is het raadzaam om tijdig aan te melden.

Programma

19.00 – 19.30 uur Inloop

19.30 – 19.35 uur Inleiding voorzitter mevrouw P. Blok- van Werkhoven

19.35 – 20.05 uur Presentatie wettelijke regels vervoer gevaarlijke stoffen: de heer M. Meijer van Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (LIOGS).

20.05 – 20.35 uur Rol van de Overheid: de heer J. van Belzen van het Platform Transport

Veiligheid.

20.35 – 20.45 uur Pauze

20.45 – 21.15 uur Vervoer gevaarlijke stoffen in de praktijk: de heer H. Den Hartogh en de heer A. Snel van Transportbedrijf Den Hartogh.

21.15 uur Afsluiting door voorzitter en napraten.

22.45 uur Einde