NEWS
Huntsman en Den Hartogh to open new Logistic Centre
Den Hartogh Logistics en Huntsman hebben op 4 april 2014 het nieuwe logistiek servicecentrum 5210 in gebruik genomen. Het logistiek servicecentrum (LSC) is gevestigd naast het haventerrein van Huntsman (5210).
The More We Share The Greater Our Value!
Door gezamenlijk achter het stuur te stappen van een tankwagen hebben Pieter Den Hartogh (Den Hartogh Logistics), Allard Castelein (Port of Rotterdam) en Max van der Meer (Huntsman) de opening bekrachtigd.
De realisatie van het LSC is een belangrijke stap die Den Hartogh en Huntsman gezamenlijk zetten om bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzaam, veilig en efficiënt havengebied. LSC 5210 is ruim 2,5 ha groot, binnen een jaar gerealiseerd en gebouwd conform de internationale ADR*-wetgeving.
 
Winst voor omgeving en industrie
Tijdens de openingsceremonie werd door Gwendolien Fonck, Supply Chain Director Europe van Huntsman het belang van dit centrum benadrukt: “
Huntsman zorgt, met haar leveranciers, vervoerders en partners, ervoor dat 30000 klantorders per jaar de produ ctiesite in Rotterdam verlaten. Iedere dag willen we beter zijn in het veilig bedienen van 1700 klanten. Creativiteit, innovatie en duurzame relaties zijn nodig om projecten zoals LSC5210 te realiseren. Het benutten van dit logistieke netwerk, buiten de bedrijfsgrenzen, is uniek en zeer waardevol en zelfs een kritieke succesfactor om die dagelijkse klanttevredenheid te bereiken.”  
Pieter den Hartogh, Managing Director van Den Hartogh Logistics:“Alle goederen (bulk, packed, cargo, koeriers) bestemd voor Huntsman en de andere bedrijven gevestigd op het haventerrein 5210 komen nu eerst langs het servicecentrum. De groei van bedrijvigheid in het chemiecluster van Rotterdam was reden om de ontsluiting van het vrachtverkeer naar een hoger plan te trekken. Door de komst van LSC 5210 aan de Mannheimweg behoort filevorming op de Merseyweg tot het verleden en is goederenverkeer van personenverkeer gescheiden. De afstand naar de bedrijven, fabrieken en andere transportmodaliteiten, zoals de railterminal, is ook korter. Dit vermindert het aantal af te leggen kilometers voor vrachtwagens significant en dit levert per jaar een besparing van 35.000 site-kilometers op. Met een speciaal opgeleid team van chauffeurs, operators en administratieve medewerkers, verzorgt Den Hartogh de toegangscontrole, het vervoer op de site, het laden en lossen van tankwagens en tankcontainers en de logistieke werkzaamheden voor andere goederen. De samenwerking met Huntsman om het centrum te realiseren gaat verder dan een traditionele klant-leverancier relatie. Ook de informatiesystemen van Huntsman en Den Hartogh Logistics zijn gekoppeld, zodat het voorraadbeheer altijd actueel is.
Het Havenbedrijf Rotterdam is zeer verheugd met de komst van het LSC 5210. “Clustering van bedrijven, gezamenlijke ontwikkeling van producten en integratie van systemen dragen onmiskenbaar bij aan een sterke en duurzame concurrentiepositie van het Rotterdams e Havengebied. Synergie is de drijvende kracht achter een sterk Rotterdams chemiecluster. The more we share, the greater our value!”, aldus president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam, Allard Castelein.
*ADR De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg staan in een Europese overeenkomst, het ADR (Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route).