NEWS
Huntsman sponsort chemiesimulatie voor jongeren
Eigentijds Huis van de Chemie bij EIC geopend.
 

Op 9 maart 2015 is in het Educatief Informatie Centrum op de landtong in Rozenburg een nieuwe chemiesimulatie geopend waar Huntsman deel van uit maakt. In het Huis van de Chemie gaan jongeren als een CSI-onderzoeksteam aan de slag om de betekenis van de chemie voor de verschillende producten te onderzoeken.

Weer een goede gelegenheid om de verbinding te leggen tussen Rotterdam, opleidingen, wetenschap en ondernemers in onze omgeving. Het Huis van de Chemie is een interactieve beeldwand waarbij uitleg gegeven wordt over de betekenis van chemie in onze dagelijkse praktijk en waar de mogelijkheden van opleidingen en carrière worden toegelicht.
Samen met vertegenwoordigers van de andere deelnemende bedrijven, organisaties en de gemeente mocht Birgit Ros namens Huntsman de opening verrichten.

De nieuwe chemiesimulatie bij het EIC biedt jongeren de kans om kennis te maken met de wereld van de chemie. Bijna alles wat wij in ons dagelijks leven gebruiken, komt uit deze industrie. Bovendien hebben bedrijven behoefte aan goed opgeleid technisch personeel. Reden voor de chemie-bedrijven om de oude simulatie bij het EIC in Rozenburg te vervangen door een nieuwe, eigentijdse simulatie met een actueel beeld over de sector.
 EIC Chemiehuis opening
Van Ipad tot haargel en van sportschoenen tot auto’s, zonder de chemie zouden die producten er niet zijn. Veel jongeren hebben geen idee wat er allemaal bij komt kijken om deze producten te maken. En dat geldt ook voor de vele werkzaamheden en beroepen in de sector. Denk maar aan de procesoperator, de chemisch technoloog, de laboratorium analist en de onderhoudsmonteur.
 
Na het spelen van de game van het “Huis van de Chemie” hebben leerlingen niet alleen een redelijk compleet beeld van de industrie, maar hebben ze ook kennis gemaakt met de verschillende beroepsmogelijkheden die er zijn en inzicht gekregen in welke bèta-opleidingen hierbij passen.” zegt Raymond van der Horst, directeur van een van de chemiefabrieken van ExxonMobil. Samen met Akzo NobelChemicals, HuntsmanHolland, Shell, Air Products Nederland, Hexion Specialty Chemicals, Emerald Kalama Chemical en Indorama VenturesEurope  hebben zij de realisatie van de chemiesimulatie mogelijk gemaakt.
 
Vandaag hebben leerlingen van CSG Prins Maurits, die op excursie waren naar de haven en bij het EIC, de simulatie gespeeld tijdens de opening van het “Huis van de Chem ie”. Jongeren gaan als een CSI-onderzoeksteam aan de slag om de betekenis van de chemie voor de verschillende producten te onderzoeken. De inhoud van de chemiesimulatie is gezamenlijk bedacht met inzet van medewerkers van de bovenstaande bedrijven, stichting C3, het EIC en is ontwikkeld en gebouwd door Hoi4U.
 
Het petrochemisch cluster in de Rotterdamse haven is een van grootste ter wereld.
Hiermee is de sector een belangrijk pijler onder de regionale en nationale economie.
Om die sterke positie in de wereld te behouden wil de industrie ook een leidende rol spelen in de overgang naar duurzame chemie. Dat betekent dat grondstoffen energie efficiënt en met respect voor het milieu moeten worden gemaakt en dat duurzaam technologische oplossingen moeten worden bedacht.  
 
“ De chemiesimulatie is  onderdeel van de interactieve havenexpositie bij het EIC .
Dit is een soort “ miniport” met een overzicht van de grote diversiteit aan bedrijvigheid en werkzaamheden in de Rotterdamse haven”, zegt Mary Dotsch, directeur van het EIC.
Door zelf actief aan de slag te gaan met de spannende havengames en de proefjes in het Chemie en Technolab, raken jongeren geïnteresseerd in de haven.
 
De havenexpositie is onderdeel van het educatieve havenprogramma van het EIC met lesmaterialen, gastlessen, een rondleiding door het havengebied en heel belangrijk de bedrijfsbezoeken  Scholen gaan graag op bezoek bij de bedrijven in de Rotterdamse haven die hun poorten open zetten om jongeren in de praktijk te laten ervaren wat er in de haven gebeurt en zich zo te oriënteren op hun toekomstig beroep.
 
 
 
Het EIC biedt havenprogramma’s aan voor de verschillende onderwijsniveaus( basis- en voortgezet onderwijs, mbo, hbo en universiteit). Jaarlijks bezoeken ruim 21.000 leerlingen en studenten zowel uit de regio als landelijk via het EIC de Rotterdamse haven.
 
Het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en de STC-Group zijn bestuurlijk vertegenwoordigd in het EIC. Verder wordt samengewerkt met het (regionaal )beroepsonderwijs) en ruim 55 bedrijven in het havengebied en diverse gemeenten. Naast leerlingen en studenten ontvangt het EIC een groot aantal bezoekers van organisaties en bedrijven die gebruik maken van het EIC als vergaderlocatie.