NEWS
Ongewenst voorval leidt tot GRIP1-situatie

Begin van de zaterdagavond, 25 maart, is er ongewenst en onbedoeld water in een van onze MDI installaties terecht gekomen, waardoor de veiligheidssystemen in werking traden en de brandweer ter plaatse kwam. Door de veiligheidsregio Rotterdam werd besloten op te schalen naar GRIP 1. Dit houdt in dat alle veiligheidsdiensten van de regio op ons terrein ter plaatse komen, om samen met Huntsman een crisisteam te vormen.  

Al vrij snel bleek de situatie zich te stabiliseren en rond 23.00 uur besloten de veiligheidsdiensten de GRIP 1-situatie op te heffen. De veiligheidsdiensten hebben daarop het terrein verlaten. Er waren geen ongevallen en het incident wordt verder onderzocht.  

MDI (Methyleen Difenyl Di-Isocyanaat) is een grondstof voor polyurethaan-schuim. MDI kan bij aanraking en inademing irriterend zijn.