Ready for REACH?

Wat zijn de belangrijkste doelen van REACH?
Er zijn tien doelen die men wil bereiken met de REACh wetgeving. De top 3 is:
- Betere bescherming van de gezondheid en het milieu
- Uniforme regels binnen de Europese gemeenschap
- Marktbescherming door strengere controle van de import van diverse chemicaliën

Hoe wordt een betere bescherming van mens en milieu verwezenlijkt?
Momenteel worden er MSDS documenten gebruikt (Material Safety Data Sheet) waarop vermeld staat hoe men veilig met chemicaliën kan omgaan. Een MSDS is echter maar een samenvatting van de belangrijkste risico's. Onder REACH zullen de potentiële gevaren veel meer aandacht krijgen en ook nog eens worden toegespitst op de gebieden waar de desbetreffende chemicaliën voor gebruikt gaan worden, door wie en op welke wijze. Voor de meeste chemicaliën zal een en ander betekenen dat er een risicoanalyse dient te worden uitgevoerd voor alle bekende toepassingen. De resultaten van deze risicoanalyse worden samengevat in een CSR (Chemical Safety Report) en dit rapport zal toegevoegd worden aan de MSDS.

Wat gebeurt er als iemand chemicaliën verkoopt of importeert zonder dit binnen REACH geregistreerd te hebben?
In principe is dit fraude en word je hiervoor vervolgd. Voor de EU-leden betekent dit onder andere dat je business wordt stilgelegd. Daarom is het voor Huntsman belangrijk om er voor te zorgen dat we alle stoffen registreren die door ons geproduceerd worden. Als we iets vergeten mogen wij niet meer produceren en verkopen tot de desbetreffende stof is geregistreerd.

Wat gebeurt er als een EU-leverancier productieproblemen krijgt en ons niet meer vanuit Europa kan leveren?
De snelste oplossing zal zijn dat de leverancier zelf voor ons gaat importeren, hij heeft immers al zijn stoffen en volumes geregistreerd en heeft dus ook aan alle eisen voor import voldaan. Huntsman zelf zal, in tegenstelling tot de huidige situatie, niet meer zo eenvoudig de benodigde stoffen kunnen importeren, die hebben we immers niet geregistreerd. De verwachting is wel dat Huntsman voor een aantal kritische chemicaliën gaat pre-registreren om voorbereid te zijn op deze mogelijke scenario's. Legal department in Everberg kijkt hier verder naar omdat je apart moet registeren voor productie en import ook al blijft de te gebruiken stof en het volume hetzelfde.

Dienen onze klanten die meer dan één ton MDI per jaar van ons kopen te registreren?
Nee, alle geproduceerde moleculen hoeven maar één keer geregistreerd te worden en wij hebben dit dan al gedaan. De klanten moeten ons echter wel vertellen in welke toepassing ze onze MDI gaan gebruiken. Wij hebben deze gegevens nodig voor eerdergenoemd Chemical Safety Report. Als ze hun toepassingsgebied niet willen vermelden, kunnen we ook niet registreren voor hun gebruik. De klant dient dan echter zijn gebruik alsnog zelf te registreren. MDI leveren en gebruiken voor een niet geregistreerd gebruik betekent frauderen onder REACH. Als de klant zelf MDI uit bijvoorbeeld China gaat importeren moet hij wel registreren als importeur én voor zijn gebruik.

Wat moeten we doen als wij bijvoorbeeld DNR (polymerisch MDI) gaan importeren vanuit Geismar omdat we een tekort hebben?
Als wij van buiten de EU gaan importeren moeten we, vanwege het feit dat polymerisch MDI een polymeer is, de monomeren gaan registeren. Voor MDI betekent dit dat we aniline, formaline en fosgeen (de monomeren volgens REACH) moeten registreren. Aniline zouden we al registreren omdat we dit in Wilton ook aan anderen verkopen, maar formaline en fosgeen wilden we niet registreren. Dit is dus een complicatie waar onze Legal Department zich momenteel over buigt.

Zal REACH niet resulteren in minder productontwikkeling omdat de kosten om een nieuw molecuul op de markt te brengen op kunnen lopen tot meer dan één miljoen euro?
Klopt, maar dat is momenteel ook al het geval. Nu heeft Polyurethaan Business sinds 1984 geen nieuwe REACH stoffen meer op de markt gebracht dus zo'n vaart zal het niet lopen. Wij hebben ons qua productontwikkeling geconcentreerd op andere samenstellingen van onze producten met reeds goedgekeurde stoffen.

Contactpersoon: Peter Muller, REACH EAME manufacturing coordinator

 

Back