Tebodin en Emerson moderniseren automatiseringssysteem bij Huntsman

Recent heeft Huntsman Holland de automatisering van de Methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI)-fabriek in Botlek Rotterdam gemoderniseerd. Tijdens de fabrieksstop in april is een volledig nieuw besturingssysteem geïmplementeerd. Binnen veertien maanden is dit project voorbereid en succesvol uitgevoerd.
 
‘Dit is in de markt bijzonder, omdat deze projecten grootschalig en gecompliceerd zijn en om een langere voorbereidingstijd vragen om de verschillende uitdagingen onderweg op te lossen,’ aldus Taco Boerstra van Tebodin die samen met leverancier van het besturingssysteem, Emerson Process Management, de migratie leidde.
 
Samenwerking
Belangrijkste succesfactoren voor de snelle doorlooptijd en de probleemloze migratie zijn een heldere visie en de samenwerking tussen leverancier, consultants, gebruikers, opdrachtgever en andere relevante partners. Alle benodigde kennis is al in een vroeg stadium bijeengebracht. Tebodin faciliteerde deze intensieve samenwerking. Max van der Meer, algemeen directeur Huntsman beaamt de snelheid en succes van de migratie: ‘We werken constant aan de betrouwbaarheid en veiligheid van de fabriek en met dit nieuwe systeem zijn deze verder geborgd. De voorbereiding en implementatie van dit project hebben een enorme impact op de organisatie en daarbij hebben we de hulp van Tebodin en Emerson goed kunnen gebruiken.’
 
Simulatietraining
Bij de migratie van het bestaande besturingssysteem naar een nieuw DeltaV ™ DCS platform van Emerson is speciale aandacht geweest voor het gebruik van het systeem. Constantijn Tsiris van Emerson Process Management: ‘De opstartfase is altijd een spannende fase na een onderhoudsstop. De mogelijkheid om operators nu vooraf te trainen met een dynamische simulatie van de fabriek heeft bijgedragen aan een veilige en efficiënte opstart.’